Logistická pomoc s výdejem vakcín AntiCOVID19 

.........

Vážené kolegyně a vážení kolegové, 

tak jak jste byli vyzváni otevřeným dopisem kolegy Marka Hampela z GML, tak jste se v minulém týdnu registrovali do seznamů, které byly předány koordinátorovi očkování. Vzhledem k vývoji situace, s příslibem, že lékárny budou aktivně zapojeny hlavně v následujícím období s příchodem dalších vakcín, pak potřebujeme doplnit další údaje. Bohužel mnozí v první registraci také správně nevyplnili základní adresní údaje a často i chybně telefony a kódy SUKLu. 

Proto Vás žádáme laskavě ještě o doplňkovou registraci, tak abychom mohli databázi předat se všemi validními a úplnými údaji a státní správě kompletně. Akce je pod gescí  profesních spolků GML a VL.CZ. (viz e-dotazník níže) 

Další informace získáte v tomto podrobném dopise, který je zde ke stažení: 

Doplňující registrační formulář do systému výdeje anti-COVID-vakcín pro praktické lékaře v ČR (prosím vyplňujte pečlivě, z údajů bude doplněna první registrační databáze!):