Registrace 

 na Lékárnické regionální diskusní večery 2018

Jedno vyplnění slouží k přihlášce jednoho lékárníka

 z technických důvodů nelze hlásit např.: více kolegů z jedné lékárny v jednom formuláři

*uděluji tímto spolku Vaši Lékárníci CZ, z.s.  
se sídlem Koněvova 223, Praha 3, PSČ 130 00, IČO: 06448381  , zapsanému v obchodním rejstříku ve složce L 69122 vedené u Městského soudu v Praze souhlas se zpracováním mých osobních údajů, a to za níže uvedených podmínek:

1. Osobní údaje, které budou zpracovány:

  • veškeré osobní údaje uvedené ve formuláři

2. Účelem zpracování osobních údajů je:

Registrace na lékárnické diskuzní večery

3. Doba zpracování osobních údajů je:

Jeden rok od udělení souhlasu 

4. Osobní údaje nebudou poskytnuty třetím osobám