Program II. Celonárodního lékárnického sněmu 2019 v Praze

(finální verze)

FINÁLNÍ ČASOVÝ HARMONOGRAM KONGRESU:

DOPOLEDNÍ BLOK

08:15 - 08:55 registrace účastníků

09:00 Zahájení kongresu

09:00 - 09:20 Uvítací slovo, zdravice hostů (Nedopil A., Mgr.)


09:20 - 10:30 Plenární přednášky I. (kongresový sál IKEM)*

09:20 - 09:50 Jsou lékárny v ČR a jejich pacienti vhodným místem pro experimenty

                          nadnárodních řetězců a monopolu? (Nedopil, A.; CZ)

09:50 - 10:30 Free movement of goods, real reason fo shortages, benefits

                         of parallels import and exports (Kasper, E.; EN)


10:30 - 10:40 Coffee break


10:40 - 12:00 Plenární přednášky II. (kongresový sál IKEM)*

10:40 - 11:20 Zásilková farmacie ve střední Evropě - možnosti, hranice, budoucnost

                       (Didunik, M.; DE)

11:20 - 12:00 Motivace lékárníka ve veřejné lékárně (Kůrková, P.; CZ)


10:45 - 12:00 Workshop I. (seminární místnost 1, 3.patro)

10:45 - 11:30 Systém financování lékárenské péče - je čas na změnu?

                       (Hampel, M.; CZ)

10:45- 12:00 Workshop II. (seminární místnost 2, 3.patro)

10:45 - 11:30 Aktuální stav lékárnictva na Slovensku z pohledu distributora léčiv.

                      (Pospíšil, J.; SK)


12:00 - 13:00 Přestávka na oběd


ODPOLEDNÍ BLOK

13:00 - 14:20 Plenární přednášky III. (kongresový sál IKEM)

13:00 - 13:40 Spoluúčast pacientů na léky v zemích Evropy - inspirace pro Českou

                       Republiku (Kopecký, M.)

13:40 - 14:20 Důsledky novely zákona o léčivech a možnosti obrany proti nim

                       (Svoboda, J.; CZ)


13:30 - 14:15 Workshop III. (seminární místnost 1, 3.patro)

13:30 - 14:15 Odvaha či neodvaha nebo rezignace českých lékárníků v boji o

                       svou profesi (Gregor, D.; CZ)


13:30 - 14:15 Workshop IV. (seminární místnost 2, 3.patro)

13:30 - 14:15 Posledné legislatívne zmeny v Slovenskej republike v praxi lekárnika 

                      (Valocká, B.; SK)


14:20 - 14:30 Coffee break


14:30 - 15:15 Plenární přednášky IV. (kongresový sál IKEM)

14:30 - 15:15 Právní úskalí v praxi českého lékárníka, problémy platné

                      a připravované legislativní regulace lékového trhu (Dostál, O.; CZ)


14:35 - 15:20 Workshop V. (seminární místnost 1, 3.patro)

14:35 - 15:15 Sdělení partnerů sněmu (produktová a komerční)


14:35 - 15:15 Workshop VI. (seminární místnost 2, 3.patro)

14:35 - 15:15 Emergentní systém z pohledu výrobce léčiv na Slovensku

                     (Krchňák, Š.; SK)

15:15 - 15:30 Coffee break


15:30 - 17:00 Diskuze s politickou reprezentací, moderuje Václav Dolejší

17:00 Ukončení přednáškového dne


19:00 - 22:00 Slavnostní galavečeře za účasti přednášejících a hostů v hotelu

                         Chateau St.Havel (nutná registrace)

*v průběhu kongresu bude zajištěno synchronní tlumočení jak do CZ tak do EN a DE jazyka, a to jak pro české, tak i pro zahraniční účastníky.


Seznam přednášejících a přednášek 

Nedopil A., Mgr., Předseda spolku Vaši Lékárníci CZ, spolumajitel nezávislých lékáren U bílého lva s tradicí od roku 1738. (Česká Republika):

Jsou lékárny v ČR a jejich pacienti vhodným místem pro experimenty nadnárodních řetězců a monopolu?

-----------------------------------------------------

Kasper E., Mag., Secretary-General European Association of Euro-Pharmaceutical Companies (Belgie)

Boj proti skutečným důvodům nedostatku, ochrana volného pohybu zboží a využívání paralelního obchodu

-----------------------------------------------------

Pospíšil J., RNDr., Výkonný riaditeľ AVEL Slovakia (Slovensko)

Aktuální stav lékárnictva na Slovensku z pohledu distributora léčiv.

-----------------------------------------------------

Svoboda J., JUDr., Ph.D.,  Právník advokátní kancelář Arzinger & Partneři 

Důsledky novely zákona o léčivech a možnosti obrany proti nim 

-----------------------------------------------------

Kůrková P., PharmDr., Nezávislá lékárnice (Česká Republika): 

Motivace lékárníka ve veřejné lékárně

-----------------------------------------------------

Gregor D., Mgr.,Bc., Nezávislý lékárník (Česká Republika):

Odvaha či neodvaha nebo rezignace českých lékárníků v boji o svou profesi

-----------------------------------------------------

Hampel M., Mgr., Předseda Grémia majitelů lékáren, Koordinátor v Dohodovacím řízení za sekci lékárníků (Česká Republika) : 

Systém financování lékárenské péče - je čas na změnu?

-----------------------------------------------------

Didunyk M., Apotheker.:  Lékárny Pharma24, majitel privátních lékáren, aktivní člen Bavorské lékárnické komory  (Německo):

Zásilková farmacie ve střední Evropě - možnosti, hranice, budoucnost

-----------------------------------------------------

Krchňák Š., PharmDr., Výkonný ředitel Asociace generických výrobců (GENAS) , bývalý prezident SLnK a PGEU (Slovensko): 

Emergentní systém z pohledu výrobce léčiv na Slovensku

-----------------------------------------------------

Dostál, O., JUDr.,PhD, LLM, PriceWaterhouseCoopers Legal, expert na zdravotnické právo (Česká Republika) 

Právní úskalí v praxi českého lékárníka, problémy platné a připravované legislativní regulace lékového trhu

-----------------------------------------------------

Kopecký M., PharmDr., PhD.,Zástupce ČLnK v PGEU, člen představenstva ČLnK  (Česká Republika)

Spoluúčast pacientů na léky v zemích Evropy - inspirace pro Českou republiku

-----------------------------------------------------

Valocká B., PharmDr., Únie poskytovaťelov lékárenskej starostlivosti SR  (Slovensko)

Posledné legislatívne zmeny v Slovenskej republike v praxi lekárnika

-----------------------------------------------------