Osobnosti kongresu

(zde vám představujeme jednotlivé významné osobnosti a hosty kongresu, vč. profilů přednášejících) 

RNDr. Jozef Pospíšil je výkonným riaditeľom AVEL Slovakia od Októbra 2016. Ako absolvent Farmaceutickej fakulty UK v Bratislave (1975) v roku 1976 obhájil rigoróznu prácu a získal titul RNDr. V rokoch 1981 až 1983 absolvoval postgraduálne štúdium na Vysokej škole ekonomickej. Od roku 1975 pracoval v š.p.Medika kde zastával rôzne funkcie (kvalitár...

Jakub Svoboda je již více než 20 let činný v advokacii. Je zakladatelem mezinárodní advokátní kanceláře ARZINGER & PARTNERS v Praze, kterou od jejího založení v roce 2004 i vede. Advokátní kancelář je asociována s advokátní kanceláří GRATA International, která působí ve všech teritoriích nacházejících se mezi střední Evropou a Čínou. Jakub...

Generální sekretář European Association of Euro-Pharmaceutical Companies, Bruxelles. Kasper Ernest (*1985 v Dánsku) pracuje v advokátní kanceláři European affairs advocacy v Bruselu od roku 2009. V letech 2009-2018 působil v Confederation of Danish Enterprise, od roku 2015 působil jako ředitel odboru pro EU & Mezinárodní vztahy. Působil také jako...

Narozen 9.7.1984 v Děčíně. Rozhodl se pokračovat v rodinné tradici a vystudoval Farmaceutickou fakultu UK v Hradci Králové, kde v roce 2008 získal titul magistr. Následovalo studium bakalářského oboru Fyzioterapie na 3.LF při kterém souběžně pracoval v lékárnách menšího řetězce. Poté se vrátil do rodného města a začal se spolupodílet na provozu...

Narozena v roce 1983 v Brně. Studium farmacie na VFU v Brně ukončila v roce 2006. Lékárnice s praxí v tradičních veřejných lékárnách, v řetězcových lékárnách a v malých vesnických lékárnách. V současné době pracuje jako zaměstnanec lékárny v Lysicích. Členka zájmového sdružení "Lékárnice maminky", zaměřující se na prevenci a naplnění cílů WHO.

Lekárnik s bohatou profesionálnou minulosťou. Je autorom prvého informačného systému pre lekárne na Slovensku a dvadsať rokov viedol lekáreň U milosrdného srdca v Šuranoch, z ktorej vytvoril najmodernejšiu lekáreň u nás s prvým lekárenským automatom nielen na Slovensku, ale vo všetkých nových členských štátoch EÚ. Okrem toho bol aktívnym členom...

Narodil se 23. března 1977 v Litomyšli. Studium farmacie na Farmaceutické fakultě UK v Hradci Králové ukončil v roce 2000. V letech 2000 až 2003 pokračoval v postgraduálním studiu na Katedře biologických a lékařských věd FaF UK a na Fyziologickém ústavu AV ČR. Dizertační doktorskou práci obhájil v roce 2006. V Lékárně Zdraví v Zábřehu na Moravě...

JUDr. Ondřej Dostál (*1979) je absolventem Právnické fakulty UK v Praze, studoval též v Rakousku a postgraduálně v USA jako Fulbrightův stipendista. Zabývá se především organizací systému zdravotního pojištění, úhradami za péči, právem ve zdravotnictví a ve farmacii. Jako konzultant spolupracuje s poradenskou společností PwC Česká republika a s...

Narozen v roce 1972, studoval ve Frankfurtu nad Mohanem a v Erlangenu. Zkušenosti získal v národním i mezinárodním prostředí, například v rámci projektů v Ugandě, Vietnamu a Rusku. Lékárník s dlouholetou praxí ve veřejných lékárnách a provozovatel několika kamenných lékáren. S postupující digitalizací spoluzaložil v roce 2004 online lékárnu...

Narozen v únoru 1929 v Kyjově, studium farmacie zakončeno v červnu 1951 na Masarykově univerzitě v Brně. V roce 1951 pracoval jako lékárník v centrální lékárně v Přerově, následně v letech 1952 až 1962 ve vedení ústavních lékáren v Ružomberku, Prešově, Liptovském Mikuláši a Žilině. Následovala lékárna nemocnice v Kolíně (1963), pak působil v 1964...