Lékárnický sněm 2019

       REGISTRACE PRODLOUŽENA PRO DALŠÍ ZÁJEMCE A PRO NOVINÁŘE!               Přihláška účastníka: přihlášky se přijímají až do vyčerpání kapacity sněmu nebo nejpozději do čtvrtka 17/5/2019 do 15hod (pozdější přihlášení možné pouze po telefonické dohodě s organiz.výborem na tel: +420 774 474 283). V případě registrace na místě v den kongresu, se zvyšuje účastnický poplatek o 500,- Kč b. DPH a musí být uhrazen kompletně v hotovosti před vstupem na kongres.                         Akreditovaní novináři podléhají registraci a mají vstup zdarma, žádosti o akreditaci posílejte v registračním formuláři účastníka (viz níže) a do poznámky uveďte název média nebo tiskoviny pro které pracujete.

Této vzdělávací akci bylo přiděleno celkem 14bodů do programu KV ČLnK!

Závazná přihláška účastníka na
II.Celonárodní sněm lékárníků 2019
místo a čas konání: sobota 18. května 2019 

od 9 do 17:00hod

Kongresové centrum IKEM

IKEM Vídeňská 1958/9 PRAHA 4 - KrčLékárenství v Evropské unii,

 postavení farmaceuta v poskytování

primární zdravotnické péče, jeho odměňování

a směřování evropského lékárenství

Přihlašování na sněm je stále možné

* Účastnický poplatek za konferenci je 1750Kč/osoba/akce, členové  ČLnK mají příspěvek na účastnický poplatek od ČLnK, výše příspěvku od ČLnK činí 800Kč na řádného člena. V případě, že nejste člen ČLnK uveďte kód "00000", v tomto případě Vám bude účtován účastnický poplatek 4990,- Kč/osoba/akce. V případě, že jste student farmaceutické fakulty, pak uveďte kód "99999" a v tomto případě Vám bude účtován snížený účastnický poplatek 490,- Kč/osoba/akce. Všechny ceny jsou uvedeny bez platné sazby DPH.

** V případě potřeby můžete písemně na tomto emailu stornovat Vaši registraci, přičemž toto můžete učinit bez udání důvodů nejpozději do termínu 11. května  2019 do 15:00hod. Tím uvolníte místo jinému kolegovi v případě naplnění maximální kapacity účastníků kongresu. V případě, že byste se kongresu nezúčastnil a nevyšlete za sebe ani zástupce a neodhlásíte se Vámi zaplacený poplatek již nebude vrácen

Vyplnění přihlášky je závazné, storno přihlášky je možné nejpozději do 11.5.2019 do 15:00hod. Storno vaší přihlášky proveďte do uvedeného termínu emailem na: prihlasky@msml.cz. 

Nemůžete se přihlásit na webu? Přihlášku si můžete stáhnout  ve formátu PDF vytisknout a vyplnit ručně a zaslat ji ve scanu na email: prihlasky@msml.cz nebo faxem na: 323 605 848