RNDr. PhMr. Jiří Dlouhý (CH/CZ)

06.03.2019

Narozen v únoru 1929 v Kyjově, studium farmacie zakončeno v červnu 1951 na Masarykově univerzitě v Brně. V roce 1951 pracoval jako lékárník v centrální lékárně v Přerově, následně v letech 1952 až 1962 ve vedení ústavních lékáren v Ružomberku, Prešově, Liptovském Mikuláši a Žilině. Následovala  lékárna nemocnice v Kolíně (1963), pak působil v 1964 až 1968 jako vedoucí odboru sér v Ústavu sér a očkovacích látek. Po okupaci ČSR v roce 1968 odchází do zahraničí. Kde nastupuje v r. 1969 do farmaceutické výroby koncernu J.R.Geigy AG v Basileji (Švýcarsko), tam se stává v letech  1970 až 1989 vedoucím farmaceutické výroby koncernu CIBA-GEIGY AG v Basileji a aktivně se tak podílí na vývoji preparátu Voltaren. 

V období 1990 až 1994 působí jako vedoucí odboru registrace léčiv IKS Bern (obdoba SÚKLu ve Švýcarsku). Následně se vrací do České republiky, kde restituuje rodinný majetek, do kterého investuje zásadní rekonstrukce a přebírá provoz lékárny (1994 až doposud) a stává se tak majitelem společnosti Swisspharma s.r.o., která provozuje několik lékáren na Kyjovsku. Navazuje tak na rodinnou tradici svého dědečka, který provozoval lékárnu na U zlaté koruny na Masarykově náměstí od roku 1889.

Aktivně působil i ve stavovských orgánech, kde byl v 1994 až 2004 člen představenstva ČLnK a pověřenec pro styk se zahraničím v PGEU. V roce 2004 je jmenován čestným členem ČLnK, dále v r. 2011 osobností ČLnK, v roce 2016 se stává nositelem zlatého odznaku ČLnK. 

I když mu bylo v letošním roce 90 let je stále velmi aktivní jak v lékárnách tak i  je ve svém rodném regionu. 26. dubna 2015 získal Cenu města Kyjova za celoživotní vlastenectví, patriotismus a za dosažené úspěchy v rámci osobní profese v oboru farmacie.