PharmDr. Martin Kopecký, PhD. (CZ)

28.04.2019

Narodil se 23. března 1977 v Litomyšli. Studium farmacie na Farmaceutické fakultě UK v Hradci Králové ukončil v roce 2000. V letech 2000 až 2003 pokračoval v postgraduálním studiu na Katedře biologických a lékařských věd FaF UK a na Fyziologickém ústavu AV ČR. Dizertační doktorskou práci obhájil v roce 2006. V Lékárně Zdraví v Zábřehu na Moravě pracuje od roku 2004. Postupnými kroky se seznámil s prací lékárníka-zaměstnance, s problematikou provozu lékárny a s tím, co je to odpovědnost majitele za lékárnu a její zaměstnance.

V letech 2008 - 2018 byl členem Představenstva GML, od roku 2010 je členem Představenstva ČLnK a od roku 2015 je zástupcem ČLnK v PGEU (Pharmaceutical Group of the European Union) v Bruselu