PharmDr. Lucie Nedopilová

30.01.2018

Narodila se 18. června 1973 v Praze. Za studií byla zakládající prezidentkou Unie studentů farmacie Brno. V červnu 1997 zakončila studium na FaF VFU Brno, udělen titul Magister farmacie. V roce 1997 nemocniční lékárna v Praze 9, následně nástup do rodinné lékárny v Praze Kyjích. Od ledna 1999, provozuje vlastní lékárnu "U bílého lva" v Říčanech. Člen Společnosti J.E.Purkyně - České farmaceutické společnosti, sekce historie farmacie, lékárenství a klinické farmakologie. Dále členem Spolku pro vybudování Českého farmaceutického muzea. V letech 2000 až 2004 částečný úvazek jako odborný asistent na Ústavu aplikované farmacie na FaF VFU Brno (odpovědná za výuku předmětu Dějiny farmacie). V květnu 2002 úspěšně složila atestaci z Lékárenství I. stupně. V červnu 2003 jsem obhájila rigorózní práci - titul PharmDr. V letech 2007 až 2015 byla členkou představenstva České lékárnické komory. V současnosti stále pracuje s manželem v rodinné lékárně U bílého lva v Říčanech. Jejich společnost nyní aktivně provozuje 2 lékárny (Říčany a Praha 3 Jarov) a 2 přidružená pracoviště výdejen léčiv (obce Stránčice a Průhonice). Svým působením, profesním přístupem a filozofií povolání navazuje na sedmi generační kontinuální vedení tradiční lékárny v rodové linii Ulman-Pokorný-Bartková-Nedopilovi.