PharmDr. Beata Valocká (SK)

05.03.2019

V roku 1992 ukončila štúdium na Farmaceutickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. V roku 2000 získala atestáciu z klinickej farmácie, v roku 2006 obhájila doktorát v študijnom odbore farmácia s rigoróznou prácou "Farmakoekonomické aspekty liečby nemalobunkového karcinómu pľúc v Slovenskej republike". Onkologickým témam sú venované viaceré jej príspevky publikované v odbornej tlači. V rámci regionálnej osvetovej činnosti, ktorej sa venuje, boli uverejnené články jej autorského projektu "Abeceda zdravia od A - Z". Je spoluzakladateľkou a členom Správnej rady Únie poskytovateľov lekárenskej starostlivosti SR. Vlastní dve samostatné verejné lekárne, v ktorých aj pracuje. Od roku 2017 je členom Odbornej pracovnej skupiny MZ SR pre odborné výkony farmácie a lekárenstva.