JUDr. Jakub Svoboda, Ph.D. (CZ)

07.05.2019

Jakub Svoboda je již více než 20 let činný v advokacii. Je zakladatelem mezinárodní advokátní kanceláře ARZINGER & PARTNERS v Praze, kterou od jejího založení v roce 2004 i vede. Advokátní kancelář je asociována s advokátní kanceláří GRATA International, která působí ve všech teritoriích nacházejících se mezi střední Evropou a Čínou. Jakub absolvoval studia na PF UK v Praze, a to včetně doktorandského studia v oboru civilní právo. V současné době se specializuje na poradenství týkající se podnikání, rozvoje projektů, investic a soudních sporů. Jako poradce působil u vzniku mnoha projektů, zejména z oblasti moderních technologií, a sám se na dalším rozvoji několika z nich přímo podílí. V advokátní kanceláři, díky své pozici vedoucího partnera, je Jakub odpovědný za strategické plánování, obchodní rozvoj a vedení celého týmu.