RNDr. Jozef Pospíšil (SK)

07.05.2019

RNDr. Jozef Pospíšil je výkonným riaditeľom AVEL Slovakia od Októbra 2016.  Ako absolvent Farmaceutickej fakulty UK v Bratislave (1975) v roku 1976 obhájil rigoróznu prácu a získal titul RNDr. V rokoch 1981 až 1983 absolvoval postgraduálne štúdium na Vysokej škole ekonomickej. Od roku 1975 pracoval v š.p.Medika kde zastával rôzne funkcie (kvalitár liečiv, riaditeľ závodu a obchodný riaditeľ). Po legislatívnej možnosti od roku 1991 prevádzkoval súkromnú distribučnú spoločnosť liečiv až do roku 2004. Väzbu na lekárenskú prax udržiaval pracovným úväzkom vo vlastnej verejnej lekárni a aktívne sa zapájal do práce stavovských a profesných organizácií. Bol členom Rady Slovenskej lekárnickej komory SLeK, prezidentom Asociácie lekárnikov Slovenska ALS, tri volebné obdobia bol prezidentom Asociácie dodávateľov liekov ADL a aktuálne pôsobí vo funkcii výkonného riaditeľa Asociácie veľkodistribútorov liekov AVEL.