Mag. Kasper Ernest (Belgie)

05.05.2019

Generální sekretář European Association of Euro-Pharmaceutical Companies, Bruxelles. Kasper Ernest (*1985 v Dánsku) pracuje v advokátní kanceláři European affairs advocacy v Bruselu od roku 2009. V letech 2009-2018 působil v Confederation of Danish Enterprise, od roku 2015 působil jako ředitel odboru pro EU & Mezinárodní vztahy. Působil také jako člen představenstva několika obchodních organizací na úrovni EU, dále jako člen implementační rady dánské vlády (The Danish Government's Implementation Council) a byl spoluzakladatelem Evropské aliance pro obchodní spolupráci (The European Business Services Alliance). Do EAEPC nastoupil jako generální tajemník v dubnu 2018. Kromě toho je externím lektorem na Kodaňské obchodní škole. Je držitelem magisterského titulu v oboru mezinárodní obchod a politika z Kodaňské obchodní školy a Singapurské managementové univerzity. Nyní žije v Belgii.