JUDr. Ondřej Dostál, PhD., LLM. (CZ)

28.04.2019

JUDr. Ondřej Dostál (*1979) je absolventem Právnické fakulty UK v Praze, studoval též v Rakousku a postgraduálně v USA jako Fulbrightův stipendista. Zabývá se především organizací systému zdravotního pojištění, úhradami za péči, právem ve zdravotnictví a ve farmacii. Jako konzultant spolupracuje s poradenskou společností PwC Česká republika a s předními advokátními kancelářemi z oboru farmaceutického práva. Od roku 2003 přednáší na Univerzitě Karlově a na Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví, autor četných publikací zaměřených na organizaci zdravotnictví v ČR a v zahraničí.