Mgr. Marek Hampel (CZ)

01.03.2019

Mgr. Marek Hampel se narodil  v r. 1968. V roce 1991 absolvoval magisterské studium na Faf UK v Hradci Králové v oboru klinická farmacie. Atestační zkoušku složil I. stupně v r. 1994 z veřejného lékárenství. Od roku 1997, kdy začal podnikat,  založil společnost KRATEGUS s.r.o., které provozuje několik lékáren na severní Moravě a ve Slezsku. Od roku 1998 je aktivní jako člen Grémia majitelů lékáren ČR. V roce 2004 se stává členem revizní komise GML. V následujících letech také členem  FIP Armsterodam (2006 - doposud), představenstva Grémia majitelů lékáren (od 2006), členem představenstva České lékárnické komory (2007 - 2010), od roku 2008 až doposud je předseda představenstva Grémia majitelů lékáren ČR. Dále pak od roku 2011 je členem Rady poskytovatelů zdravotní léče při Ministerstvu zdravotnictví. Od roku 2015 je hlavní osobou - koordinátorem segmentu poskytovatelů lékárenské péče při MZd ČR.