RNDr. Anton Bartůnek

24.01.2018

RNDr. Anton Bartůněk, * 1945, Mgr. 1967 FaF UK Bratislava, RNDr. FaF UK Hradec Králové, 1978, 1967 - 1972 lékarna Mezi trhy, Opava ČR, 1972- 1983 ved. lékárník lékárna Lemešany SR, 1983-1987 provozní lékárník LS Prešov, 1987-1994 ved. lékárník lékárna U sv. Trojice, Prešov, 1994 -2002 majitel lékárna U sv. Trojice, Prešov, 1998- dosud majitel lékárna Esence, Prešov, 2014 - dosud spolumajitel lékárna Amicus, Prešov.

1989 zakladatel Fóra východoslovenských lékárníků a Fóra lékárníků Slovenska, 1992 zakladatel SLeK, 1992-1994 prezident SLeK, 1994 - 2002 další funkce v prezídiu SLek. 1978 - dosud zakladatel a předseda Klubu dějin farmacie při VSL. muzeu Košice, 1980-2016 zakladatel a předseda Sekce dějin farmacie SFS, 2014 - dosud odborný asistent Katedry lékárenství a sociální farmacie Univ. veter. lékařství a farmacie Košice / předmět dějiny farmacie /. 1980 - 2016 člen prezídia SFS, dlouholetý člen redakční rady časopisu Farmaceutický obzor a časopisu Lékárník.