Neutěšený stav českého zdravotnictví ohrožuje nemocné! 

Dochází k dehonestaci profese lékárníka jako zdravotníka! 

Snaha léčit nemocné a pomáhat handicapovaným se objevuje až na druhém místě, za komerčními zájmy různých kapitálových skupin!

Nerovnost v systému doplatků na léky, kdy se pacient stává  rukojmím cenového boje pojišťoven potažmo státu a výrobců léčiv vede k nebezpečným jevům, které nemají v civilizovaném světe obdoby. 

Nemocní lidé místo léčby pobíhají po lékárnách a hledají místo s nejnižším doplatkem na svůj lék a velmi často i lékárnu, kde svůj lék vůbec dostanou.

Menší lékárny nejsou schopny snižovat doplatky jako velké řetězce a nemocniční lékárny, hrozí jim reálný zánik a ohrožení základní zdravotní péče na venkově. Každý pacient si pro svou léky nemůže dojet do většího města, je tak ohroženo základní lidské právo na rovný přístup ke zdravotní péči.

Vaši Lékárníci CZ chtějí po státu, aby svým konáním přestal chránit pouze silné, ale věnoval se slabším a nemocným. Zavedení pevných doplatků povede k narovnání pokrouceného systému lékárenské péče v České republice. 

Každý pacient má právo a měl by po státu považovat totéž! Nebojte se ozvat!

Vaši Lékárníci CZ se inspirují mimo jiné i situací v zemích Evropské unie, které dokázaly situaci adekvátně řešit ve prospěch pacienta a samotných lékáren. 

Sami členové spolku Vaši Lékárníci CZ chtějí aktivně přiložit ruku k dílu, a chtějí pomoci politikům napříč politickým spektrem ve věcech, které jsou jim vzdáleny a kterým praktičtí lékárníci rozumí nejlépe, neboť denně se stýkají s nemocnými  a řeší jejich problémy.

Všichni členové odmítají lékárnu v podobě "retailového obchodu s léčivy" (jak je prezentována tzv. nadnárodními inovátory trhu), všichni členové bojují za obnovení tradičních hodnot lékárenství a farmacie v té ryzí podobě, tak jak je chápal a chápe středoevropský pacient či klient lékárny. 

Tradiční hodnoty našeho svobodného povolání jsou založeny na nezávislém rozhodování ve prospěch zdraví nemocných, bez ohledu na komerční tlak z vnějšího prostředí. Mezi hodnoty našeho povolání a profese patří vysoké společenské postavení a veřejná autorita lékárníka v lokalitě, vysoká odbornost a hrdost na své povolání. 

Lékárníci jsou jediní specialisté na léčiva a léky, které si stát vychovává díky náročnému a nákladnému univerzitnímu vzdělávání. Není proto logických důvodů, aby o léčivech či lécích, rozhodoval někdo jiný, kdo k tomu nemá patřičné vzdělání či kvalifikaci.

Spolek Vaši Lékárníci CZ chce sdružovat všechny rozumné občany České republiky a okolních zemí a dále další farmaceutické asociace, organizace a firmy, které si tyto hodnoty uvědomují a které chtějí svým klientů nabízet vyšší přidanou hodnotu než pouhý farmaceutický produkt. 

Pokud máte v této věci jasno a cítíte, že se přikláníte k našim principům, pak jste mezi námi vítáni! 

Ozvěte se nám zde

Zde jsou stanovy našeho spolku. Pokud si je prostudujete a budete s naši záměrem souhlasit, tak Vás velmi rádi uvítáme mezi námi.


Informace o členských příspěvcích:

pro rok 2017 a dále byly stanoveny tyto členské příspěvky:

zakládající člen fyzická osoba  = 2.000,- Kč/jednou pro vždy

řádný člen fyzická osoba = 500,- Kč/každý rok

zakládající člen právnická osoba = od min. částky 20.000,- Kč výše/jednou pro vždy

řádný člen právnická osoba = 5.000,- Kč/každý rok

  • * výše dobrovolných členských příspěvku není určena a není limitována, na žádost vystavíme darovací smlouvu nebo potvrzení pro daň. účely
  • * termín pro platbu členských příspěvků je do 28. února každého kalendářního roku, při kratším členství než jeden rok, se členský příspěvek nekrátí poměrem období, ale platí se v plné výši

číslo účtu: 806448381/0300 ČSOB Říčany u Prahy

  • * do variabilního symbolu uveďte své rodné číslo nebo IČ organizace
  • * do textu k platbě pak jméno a období pro které jsou příspěvky placeny
  • * tento účet je možno též využít pro sponzorské dary pro provoz spolku a jeho činnost