2017-08 Mediální a komunikační tréning

Moravská Nová Ves

Mediální a komunikační tréning č. 1
Moravská Nová Ves, Vinařství u Tomanů

(3. - 4. srpna 2017)

Mediální tréning v Moravské Nové Vsi změnil na špatnou situaci lékárníků a jejich úrovně komunikace s veřejností a státní správou, kterou bylo potřeba zásadně změnit, tak aby lékárníci byly schopni komunikovat bez ostychu s novináři a dalšími médii!  

Ve dnech 3. až 4. srpna 2017 se konalo první mediální a komunikační školení pro lékárníky, které se mohlo uskutečnit, díky schválení naší žádosti na PČLnK. Vedoucím a hlavním lektorem byla Kateřina Grmelová ze spolupracující agentury AGE-Communications a.s., dále pak profesionální novinář Václav Dolejší a profesionální kameraman a fotograf Michal Novotný. Všichni zúčastnění pracovali vedle v noci jak na psaní tiskových zpráv, nebo článků pro tisk. Velmi důležitý byl tréning před kamerou a tréning na bezprostřední reakci novinářských otázek.

Na tréning se nám přihlásilo celkem 12 osob, což sice nebyla plná kapacita (ještě 4 osoby mohly být navíc), ale o to lépe se nám v kolektivu pracovalo. Skvělý byl i servis v zázemí, kde se nám věnovala sama majitelka vinařství Ing. Fic Tomanová, která nám vše přizpůsobila. Velmi poučná byla i degustace vína v jejím slípku. Diskuze pak byla živá a dlouhá neb jak praví klasik, ve víně je pravda, a musíme ji najít protože se nám ve sklence skryla pěkně hluboko :-).

Věříme, že do budoucna se bude mít zájem zúčastnit i více kolegů, čímž by se podařilo pokrýt celou ČR a všechny regiony by tak mohly mít své regionální mluvčí.